Vui lòng liên hệ QUẢNG CÁO với chúng tôi qua email :
info@oriental-media.com

 

Vui lòng liên hệ ĐẶT BÁO với chúng tôi qua email :
advertising@oriental-media.com

 

 

Oriental Ltd
Công ty Đông Phương ( Oriental Media Company Ltd.)
Địa chỉ : 19/24 Đoàn Thị Điểm, Quận Phú Nhuận,
 Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Việt Nam.
Điện thoại : (84-28) 3 844 1612 - 3 844 1728 - 3 844 5974
Fax : (84-28) 3 846 2296
Email: : info@oriental-media.com
Website: : www.oriental-media.com

 

 

 

 


« TRỞ VỀ | TRANG CHỦ